Sode Jesus Vi Er Her


Sode Jesus, vi er her
Paa dig og dit Ord at hore,
Du imidlertid omskjær
Selv vort Hjerte og vort Øre,
At vi maa i vore Sinde
Lukke dig og Himlen inde!

Vor formorkede Forstand
Kan jo ikke Sandhed kjende,
Uden din den gode Aand
Vil sit Lys i os optænde;
Godt at tænke, tale gjore,
Dertil maa din Aand os fore.

O du Herlighedens Glans,
Lys af Lys, vor Sjæl bestraale!
Træng dig gjennem Sind og Sans;
Bæk os af al Tungheds Dvale;
Lad vor Bon i Himlen hores
Og al Gjerning vel udfores!