Soerger Ei For Dem Som Sove


Sorger ei for dem, som sove
Med Guds Fred i Gravens Skjod!
De paa ny skal Herren love,
Takke hoit for Hvile sod,
Ja for Seier over Doden,
Ungdoms-Liv i Morgenroden,
Hoitids-Færd ad Himmel-Vei
Til den Sal, som synker ei.

Selv han har os aabenbaret
Til de omme Hjerters Trost,
At, naar han i Sky forklaret
Skrider frem med Torden-Rost,
Forst han, som Basunen gjalder,
Gravens Folk til Lyset kalder,
Vinker saa fra Mark og By
Alle sine op i Sky.

Kristne! hvilken Morgenrode,
Mange morke Timer værd,
Naar vi, Levend og Dode,
Modes med vor Herre kjær,
Skal i Himlens Glans og Ære
Evig hos vor Frelser være,
Love Gud med Engle-Rost!
Husker, det er Herrens Trost!