Som Den Gyldne Sol Frembryder


Som den gyldne Sol frembryder
Gjennem den kulsorte Sky,
Og sin Straaleglans udskyder,
Saa at Mork og Mulm maa fly,
Saa ming Jesus af sin Grav
Og det dybe Dodsens Hav
Opstod ærefuld af Dode
Imod Paaske Morgenrode.

Tak, o store Seierherre,
Tak, o Livsens Himmel-Helt,
Som ei Doden kunde spærre
I det helvedmorke Telt!
Tak, fordi at du opstod,
Og fik Doden under Fod!
Ingen Tunge kan den Glæde
Med tilborlig Lov udkvæde.

Jeg kan finde i mit Hjerte,
At min Sjæl har Trost deraf,
Som kan lindre al min Smerte,
Naar jeg mindes kun din Grav,
Og betænker, hvor du laa
Udi Dodsens morke Vraa,
Og stod op med Kraft og Ære,
Hvad kan storre Glæde være?

Ligger jeg i Syndens Veie,
Ligger jeg i Armod ned,
Ligger jeg paa Sygdoms Leie,
Ligger jeg i Usselhed,
Ligger jeg fortrængt, forhadt
Og af Verden slet forladt,
Skal jeg Hus i Graven tage,
O, her er dog Haab tilbage!

Du for Synden een Gang dode,
Dermed er min Synd betalt,
Armod, Usselhed og Mode,
Ja min Sygdom bar du alt.
Jeg ved dig opreises skal,
Og af Dodsens dybe Dal
Skal jeg Hovedet oprette,
Al min Nod kan det forlette.

Synd og Dod og alle Pile,
Som af Satan skydes kan,
Ligge brudte ved din Hvile
Udi Gravens morke Land.
Der begrov du dem og gav
Mig en sikker Trostestav,
At ved din Opreisnings Ære
Jeg skal Seiers Palmer bære.

Som Guds Son jeg dig nu kjender
Og ser din Almægtighed,
Din Opstandelse omspender,
Hvad jeg tror og hvad jeg veed
Mig til Salighed og Haab;
Ja min Kristendommens Daab
I din Dod er, som et Billed,
Og Opstandelse fremstillet.

Du til Livet mig skal vække,
Det er din Opreisnings Kraft,
Lad kun Jorden mig bedække,
Orme tære al min Saft,
Ild og Vand opsluge mig,
Jeg dor i den Tro til dig,
At jeg skal til Liv opstande
Udaf Dodsens grumme Lande.

Sode Jesus, giv mig Naade
Ved din gode Helligaand,
At jeg saa min Gang kan raade,
Og veiledes ved din Haand,
At jeg ei skal falde hen
Udi Dodsens Svelg igjen,
Hvoraf du mig engang rykke,
Der du Doden undertrykte!

Tak for al din Fodsels Glæde,
Tak for dit det Guddoms Ord,
Tak for Daabens hellig’ Væde,
Tak for Naaden paa dit Bord,
Tak for Dodsens bitre Ve,
Tak for din Opstandelse,
Tak for Himlen du har inde,
Der skal jeg dig se og finde!