Tak Ske Dig Gud For Denne Dag


Tak ske dig Gud for denne Dag!
Nu er til Ende den Umag,
Som jeg udi dens Gjerning har,
Thi du med Bistand hos mig var.

Tak ske dig gud for denne Dag!
Se det er al min sorg og Nag,
At jeg har mangen Gang mod dig,
O Herre from, fosyndet mig!

Tak ske dig Gud for denne Dag!
Ak, mig din naade ei forsag,
Men vær for jesu Christ Skyld
Mig arme Synder god og mild!

Tak ske dig gud for denne Dag!
Jeg dig befaler al min Sag,
Til dig jeg sætter Hvad og Tro,
Saa har mit Hjerte Fred og Ro.

Tak ske dig gud for denne Dag!
Selv over mig i Sovne vaag,
Til Liv og Sjæl mig vel bevar,
Din Kjærlighed i mig forklar!

Tak ske dig Gud for denne Dag!
Om jeg skal være syg og svag,
Om jeg skal do i denne Nat,
Af dig jeg bliver ei forladt

Tak ske dig Gud for denne Dag!
O lad mig efter dit Behag
Imorgen til din Pris opstaa
Og frem paa dine Veie gaa!

Tak ske dig Gud for denne Dag!
Saalunde du det naadig mag.
At jeg tilsidst i Himerig
Maa takke dig evindelig!