Tatt Vid Korset Jesus Kar


Tätt vid korset, Jesus kär,
Hjälp mig städs att blifva,
Vid den hälsoflod, som där
Lif en hvar kan gifva.
Korset blott, korset blott
Vare städs min ara,
Tills dig täcks på andra strand
Hvila mig beskära!

Tätt vid korest först mig fann
Nåden underbara;
Tätt vid korset först jag såg
Morgonstjärnan klara.
Korset blott, korset blott
Vare städs min ara,
Tills dig täcks på andra strand
Hvila mig beskära!

Tätt vid korset, o Guds Lamm,
Ställ dess bild framför mig!
Och att i dess skugga gå
Ständigt villig gör mig!
Korset blott, korset blott
Vare städs min ara,
Tills dig täcks på andra strand
Hvila mig beskära!

Tätt vid korset städs jag vill
Hoppas, bida, vaka,
Tills jag frälst på andra strand
Himlens fröjd får smaka.
Korset blott, korset blott
Vare städs min ara,
Tills dig täcks på andra strand
Hvila mig beskära!