Tegn Skal Der Ske For Dommedag


Tegn skal der ske for Dommedag
Vaade i Sol, og i Maane,
Da under Dybets Bolgeslag
Vrimlen af folkene daane,
Og for den Slegt er sovet hen,
Kommer vor Herre selv igjen,
Dodes og Levendes Dommer.

Verden er stolt af storste Klogt,
Siger, den alt har ransaget,
Himmelens Kræfter undersogt,
Slet ingen Fare opdaget;
Men det er Verdens gamle Skik,
Tryggest den sov, da den forgik
Fordum i Syndflodens Vande.

Himmel og Jord de skal forgaa,
Som de er nu at beskue!
Sandhedens Ord det skal bestaa,
Trods Elementernes Lue,
Mode vi Herren skal i Sky,
Himmel og Jord da gjores ny,
Sandhed og Kjærlighed seire!