Til Dit Hus Med Takkesang


Til dit Hus med Takkesang
Kommer jeg, min Gud, tilbage,
Holder glad min Kirkegang,
Du i Naade mig modtage,
Hellige min Sjæl og Aand,
Du, som har mit Liv i Haand!

Jesus, paa dit Ord jeg vil,
Som Maria, stille hore,
Giv Velsignelse dertil,
At jeg maa derefter gjore,
Have og i Minde vel,
Hvad der er den gode Del!

Siden frisk og glad jeg kan
Ogsaa Husets Omsorg bære,
Takke dig, min Frelsermand,
For de mange Gaver kjære;
Glæden dog i dig er bedst,
Vær hos mig en daglig Gjæst!

Vend, o Jesus, hid din Gang,
Hellige min Moderglæde,
Se til Barnet paa mit Fang,
Du, som elsker saa de Spæde,
Du, som selv har spæd og arm
Ligget ved en Moders Barm.

Giv, jeg altid huld og tro
Dig, o Herre, kunde tjene!
Kom, velsigne Brod og Bo,
Og din sode Fred forlene!
Gjor mit Hus al Tiden om
Til din egen Helligdom!