Trods Kors Og Dod


Trods Kors og Dod,
Trods Satans Helved-Hær,
Trods alskens Nod og alle Djævles Stod,
Jesus vil dog komme nær,
Og ride til Salem ind,
Hvor hans Sind
Til Zions Frelse staar;
Han ene det attraar,
At han med sit Hjerte-Blod
Og den Dodsens Strid, han stod,
Al vor Sag kan gjore god.

Gak, Zion med!
Gak med i Sjæl og Sind
Til Korsets Sted, og kys hans Fodefjed,
Palmegrene til ham bind!
Hosianna syng og sig
Hjertelig:
Dig Lykke, Lykke ske,
O sode Frelsere!
Lov ske dig, vor Konge, Gud,
Som saa vældig hjælper ud
Din saa dyre Hjerte-Brud!