Trofaste Herre Jesus Krist


Trofaste Herre Jesus Krist,
Du, som min Gud og Frelser est,
Din er jeg, om jeg lever, dor,
Derfor mig, Herre, Bistand gjor!
Liv, Ære, Gods, hvad jeg formar,
Altsammen det i din Haand staar.

Og frels mig ud af al min Nod,
Bevar mig fra den evig’ Dod!
Min Skyld forlad mig naadelig,
Og hav Taalmodighed med mig!
Du bedre og min Nod forstaar,
End jeg at sige selv formaar.

Du er den Helt af Davids Æt,
En Frelser er dig Navn med Ret,
Du er mit Hjertes Krone skjon,
Og skjænker mig en evig Lon,
Forhvervet ved dit Kors og Blod,
Udost for mig, o Herre god!

Hvad dit er, du mig give vil;
Kan storre Rigdom være til?
Derfor jeg dig af Hjertens Grund
Nu lover, takker allen Stund,
Og beder, du til evig Tid
Mig naadig være vil og blid!

Dit hellig’ Ord tag ei fra mig,
Saa vil jeg altid takke dig!
Dermed jeg skilles vil og gaa
Herfra, naar det dig synes saa,
Og synger udi Navnet dit
Og siger nu mit Amen frit.