Trygg I Min Jesu Armar


Trygg i min Jesu armar,
Trygg vid hans hulda bröst,
Där i hans kärleks skugga
Själen har ro och tröst,
Ljufliga änglaröster
Brusa omkring meg där,
Ned från en stad af jaspis,
Ned från din ljusa sfär.

Trygg i min Jesu armar,
Trygg för allän gslan svår.
Trygg för en värld, som frestar,
Synden mig där ej når.
Tvifvel och sorg försvinna,
Allt hvad mig fruktan ger;
Ännu blott några strider
Blott några tårar mer!

Jesus, mitt hjärtas tillflykt,
Jesu har dött för mig,
Lugnt på den fasta klippan
Själen kan hvila sig;
Där vill jag tåligt bida,
Bida, tills natten flyr,
Tills på den gyllne stranden
Morgonen hårligt gryr.