Udi Min Angst Og Nod


Udi min Angst og Nod
Til dig, o Herre sod,
Jeg soger hen og haster,
Min Sorg paa dig jeg kaster,
Ulykken af du vender,
Det staar i dine Hænder.

Bedrover mig min Synd,
Som er saa mangelund,
Jeg vil dog ei forsage,
I alle mine Dage,
Paa Kristus vil jeg haabe,
Til hannem al Tid raabe.

Og kommer snart min Dod,
Det Vinding er i Nod,
Mit Liv mon Kristus være,
Jeg vil mig ham forære;
Jeg dor i Dag, i Morgen,
Mig frelser Gud af Sorgen.

O Herre Jesus Krist,
Du bar min Pine vist
Paa Korset, der du dode
For mig med storste Mode,
Mig Salighed at hente,
Thi maa jeg Himlen vente.

Amen i allen Stund
Jeg syng’r af Hjertens Grund;
Den Helligaand os fore,
Og vore Hjerter rore,
At vi her allesammen
Dig prise altid! Amen!