Undarlege Ting Me Sjaa


Undarlege Ting me sjaa,
Sælt det Auga og det Øyra,
Som dei Ting kann sjaa og hoyra
Og i Sanning jenna faa!
Herren yver Himmerike
Er i Tenars Skapnad send.
Som vaar Broder og vaar Like
Synleg fyr vaar Tru han stend.

Det, som i Guds Hjarta laag,
Det, som ingen Skapning gaadde,
Det, som ingen Tanke naadde,
Det, som inkje Auga saag,
Det, som ingen Vismann visste,
Det, som ingen Klok kom paa,–
Synte Herren paa det sidste
Fyre sine arme Smaa.

Her eg ser eit Visdoms Djup,
Som eg ikkje med kann raada:
Den, som ned i det vil skoda,
Svimrar som paa bratte Stup:
Ser ein skylaus Kjærleik stiga
Fram or svarte Sky av Harm,
Ser guds Fred og Sæla siga
Ned i fredlaus Syndarbarm!

Kristi Dag, som Abraham
Glad i Tru langt burte helsad
Og ved denne Tru vart frelsad,
Denne Dag no klaar steig fram:
Dagen med den store Lovnad,
Som Profetar stundad paa,
Men i Herren inn dei sovnad,
Fyrr dei fekk den Dagen sjaa.

Konungen, som David kvad
Herleg um i sine Songar,
Kongen yver alle Kongar,
Herren Krist fraa Davids Stad,
Sit no hogt paa Himmeltrona
Ved Gud Faders hogre Hand.
Heidningar paa honom vona,
Syng hans Lov um alle Land.

Drottningi fraa Sudland for
Langan Veg og vilde finna
Salomon og Visdom vinna
Ved aa lyda paa hans Ord.
Her er storre Ting aa læra,
Her er meir enn Salomon:
Her er Herren til Guds Æra,
Her er Guds og Davids Son!

Enno lyser Dagen blid,
Full av Sanning og av Naade
Kom daa, alle Mann, og skode
Ljoset her i Naadens Tid!
Lat oss paa Guds time vara:
No han kallar, lyd og hoyr!
Seg med Jakob: eg vil fara
Av og sjaa deg, fyrr eg doyr!