Ungdom I Varlden


Ungdom i världen,
Sof ej din nådatid bort!
Glädjen i flärden,
Nöjenas rus är så kort.

Världen bedrager
Dig med sin lockande list,
Och se, hon tager
Allting i från dig till sist.

Stanna dåm kära,
Stanna för Jesus, din vän!
Han vill dig hära
Hemåt. Han älskardig än.

Han vill dig rycka
Undan fördärfvet i tid,
Han gifver lycka,
Han gifver glädje och frid.

Låt honom sluta
Dig till sitt älskande brost
Att du må njuta
Frid af hans ljufliga röst.