Ungdomsskare Som I Fare


Ungdomsskare,
Som i Fare
Tumles om paa Verdens Hav
Ser du Kaste-Vinden haste
Med at rede Bolgegrav?
Loft dit Blik, mens Tid det er,
Se dog til, hvorhen det bær.

Ungdomsskare,
Se den Snare,
Verden spænder for dig ud!
Vil du blive
Frelst, da give
Du dit Hjerte helt til Gud!
Kuni Jesu Favn og Skjod
Er du tryg for Storm og Nod.

Ungdomskare,
Du hvis klare
Aasyn straaler Glæden ud,
Du, som vundet
Har og fundet
Freden med din Frelses gud!
Pris ham, tjen ham, vag og bed,
Prov at saa de andre med!

Ungdomskare,
Gud bevare
Dig i denne ande Tid
Griv kun Sværdet
Uforfærdet,
Brug det godt i Troens Strid!
Staa i Rustning fuld og hel,
Seirens Fryd blir saa din Del!