Upp Alla Verk Som Herren Gjort


Upp, alla verk, som herren gjort,
Guds härlighet att prisa!
Det minsta af hans verk är stort
och kan hans allmakt visa.

Allt, som har ande, lofve Gud
I södern och i norden!
Från berg och dal hans lofsångs ljud
Må fylla hela jorden!

O, prisom Gud i helig fröjd
Med gärning, lif och tunga!
På jorden och i himlens höjd
Må allt hans ära sjunga!

Du folk, som uppå jorden bor,
Din lofsångs, ljud ej spare:
Halleluja, vår Gud är stor!
Och amen himlen svare!