Vaagn Op Du Som Sover Stat Up Fra De Doe


Vaagn op, du, som sover, staa op fra de Dode,
Krist lyser for dig!
Op, fer du ei Dagen, dens Straaler at glode
Af Miskundhed rig!
Nu sov ikke længer,
Snært over dig hænger
En fortere Nat,
Om snart du ei favner din Skat.

I Jorderigs Dale, hvor Taagerne hænge,
Og Kinden er vaad,
Der lyder saa mange de sorgende Strenge
Af Suk og af Graad;
Af, hor disse Toner
Om Syndens Forsoner,
Om Seier og Fred!
Vor Herre er kommen herned!

I Jorderigs Dale, hvor Tornerne saare,
Er tungsomt at gaa,
Der længes saa mange med gr…dende Taare,
Til Freden at faa.
Nu stanse du Taaren,
Gud Glæde med Vaaren
I Kristus vi har,
Staa op, du som sover, vær snar!

Oplad dine Øine, og loft dem til Himlen,
Se nu er det Dag!
O, glæd dig som Barnet, og bland dig i Vrimlen,
Og Herren modtag!
Hvor Synderne tynge,
I Dagningen synge,
Som Fuglen i Skov,
De ventende Sjæle Guds Lov.

Ja Gud være lovet for Dagen, som skinner
Fra Himmelen ned!
Nu Sandheden, Veien og Livet jeg finder,
Og vandrer med Fred.
Lys for os, o Kriste!
Lad aldrig os miste
Dit lebende Spor,
Din Naades det lysende Ord!