Vaer Hegnet Her Med Hellig Fred


Vær hegnet her med hellig Fred,
Bort Legems sidste Hvilested,
Du være os i Jesu navn
Bag Livets Storm en stille Hvn!

Lig her i Ly af Blomst og Bad,
En herrens Ager ved vor Stad,
For trætte Vandrer aab’n dit Skjod,
Et Fristed vær fra Jordens Nod!

Gaar dyben Sorg bag Baaren hid,
Stem du da Smerten mere blid,
Den Taaredug, som væder dig,
For Troens Sol oplofte sig!

Saa vær en kristen Kirkegaard,
Hvor Paaskeliljen plantet staar,
Hvor Sorg og Tvil og Angst maa fly
For Evighedens Morgengry!