Vaga Dig Dristelig


Våga dig dristelig
Tro, att Jesus gjort allt för dig!
Så var evige Faderns råd,
Mänskan frälstes af evig nåd,
Enfödde Sonen det gjort,
Enfödde Sonen det gjort.

Våga dig dristelig
Tro, att Jesus gjort allt för dig!
Segern redan han vunnit har,
Ormen krossat, som mäktig var,
Öppnat oss himmelens port,
Öppnat oss himmelens port.

Våga dig dristelig
Tro, att Jesus gjort allt för dig!
Altt hvad lagen ej verka kan,
Allt hos dig, som han klagar an,
Detta tog Jesus på sig,
Detta tog Jesus på sig.

Våga dig dristelig
Tro, att Jesus gjort allt för dig!
visst all ondska i hjärtat bor,
Visst kan syndernas tyngd bli stor,
Större dock Frälsaren är,
Större dock Frälsaren är.

Våga dig dristelig
Tro, att Jesus gjort allt för dig!
Du har intet, blott synd och skam,
Prisa endast Guds dyra Lamm,
Som oss har köpt med sitt blod,
Som oss har köpt med sitt blod.

Våga dig dristelig
Tro, att Jesus gjort allt för dig!
O, hvad fröjd och hvad kraft har den,
Som fått allt uti Frälsaren!
Salig och helig han är,
Salig och helig han är.

Våga dig dristelig
Tro, att Jesus gjort allt för dig!
Han vill trösta i allt ditt ve,
Är ock när, fast du ej kan se
Honom, din trofaste vän,
Honom, din trofaste vän.

Våga dig dristelig
Tro, att Jesus gjort allt för dig!
Han ock hämtar en gång sin brud
Från det främmande land till Gud,
Hem till sin himmelska frid,
Hem till sin himmelska frid.