Vak Upp Vak Upp Hor Pa Ack Hor


Vak upp, vak upp, hör på, ack hör ett bud
Ifrån din konung och din Herre Gud!
Han, som dock främst har rätten till ditt hjärta,
Han söker dig – måhända än med smärta!

Han söker dig, och du – slår dörren till;
Han klappar än, och du – ej öppna vill;
Men tänk, om så du honom bortgå låter,
Att aldrig, aldrig mer han kommer åter!