Vakna Upp So Ljodar Luren


Vakna upp! so ljodar Luren
Fraa Sions Vaktmann hogt paa Muren:
Statt upp, Guds Stad, Jerusalem!
Midnatts Myrker dimmer Jordi;
Daa ljoda ned som Ljon dei Ordi:
Upp, kloke Moyar, Herren kjem!
Han kjem med Velde ned.
Statt upp, tak Lampor med
Lat deim lysa!
Paa Jesu Ord
Stig upp fraa Jord,
Upp til det store Brudarbord!

Sion hoyrer Vaktmann kveda;
Ho vaknar og stend upp med Gleda,
Av heilag Hugnad Hjartat brenn.
Herren kjem so hog og herleg,
Av Sanning sterk, av Naade kjærleg:
No hennar Morgonstjrena renn!
So kom, du Hjartans Von,
Vaar Jesus, du Guds Son!
Hosianna!
Me stig i Sky
Til Himmelby
Og halda der din Nattverd ny!

Ver daa lovadi all Æva,
Vaar Jesus, stor i Magt og Gjæva,
Hogt lysande i Englerad!
Aa, kvat Ljos me der sjaa renna!
Og Kvar din Ven me der kann kjenna
So englegod go engleglad.
Det, ingi Syn fekk sjaa,
me der skal kjenna faa.
So til Himmels
me fylgja med,
Der Gud oss gled,
Og me so sæl ein Lovsong kved.