Val Dig Unga Skara God


Väl dig unga skara god,
Full med lefnads lust och mod!
Ut i Jesu Kristi här
Plats för dig i ledet är,
Plats för dig i ledet är.

Höjom korsbaneret opp,
Samlade i sluten tropp
Kring vår store höfding! Hör,
Han till seger hären för,
Han till seger hären för.

Ingen hvila, ingen fred!
Bryten satans fästen ned,
Tagenbyten ur hans hand,
Sliten fångna broders band!
Sliten fångna bröders band!

Bröder, hållen troget ut!
Snart skall striden vara slut,
Snart uti triumf vi få
In i sälla Kanaan gå
In i sälla Kanaan gå.