Valj Du At Mig Den Vag Som Jag Skall


Välj du åt mig den väg, som jag skall gå,
O Herre, själf jag kan den rätt ej välja!
Din väg är bäst – ack, gif mig syn därpå
Och låt ej fåfäng omsorg mer mig qvälja!
Väl du åt mig, välj du åt mig.