Valsigna Gud Vart Land


Välsigna, Gud vårt land,
Sträck ut din starka hand
Till dess försvar!
I dyster motgångstid,
I nattlig storm och strid
Var du det huld och blid,
Som förr du var!

Välsigna, Gud, vårt land,
Di frids och sannings band
Omkring det lust!
Och från vån fosterjord
Fördrif allt våld och mord,
Och gjut där med ditt ord
Din Ande ut!