Var Gud Ei Med Os Denne Tid Maa Israel


Var Gud ei med os denne Tid,
Maa Israel nu sige,
Var Gud ei med os denne tid,
Forsagt vi maatte vige;
Vi som en fattig Haandfuld er
Og Manges Had og Vrede bær’,
Som mod os stta og storme.

De er paa os i Hu saa vred;
Hvis Gud ei havde været,
De havde gjerne flugt os ned,
Og levende fortæret.
Som Floden svommer over Land,
Og tager med sig Mand for Mand,
Saa vare vi omkomne.

Gud være Lov, som os ei gav
I deres Strikker fangne!
Som Fugl, hvem Snaren kommer af,
Saa ere vi undgangne;
Thi Snaren brast, og vi er fri;
Den Herre Gud han stod os bi,
Som haver Alt at raade.