Vel Den Der Ved I Jesu Navn


Vel den, der veed i Jesu Navn
At lobe ret vor Gud i Favn!
Han faar i Sandhed, hvad han vil,
Som Jesus selv har sagt ham til.

Naar Barnet til sin Fader gaar,
Hvor gjerne det en Gave faar!
Og skriger det i Hungers Nod,
Saa faar det jo et Stykke Brod.

Er Gud din Fader, tro ham til,
At han dig hjælpe kan og vil,
Men den, som gaar paa Syndens Vei,
Den horer Gud, vor Fader, ei.

Kun den, som Naaden fandt attraar,
Og Jesus i sit Hjerte faar,
Han kan alene bede smukt
I Jesus Navn med salig Frugt.

Saa bed ei med den bare Mund,
Men ret af ganske Hjertens Grund
Med Tro, og tvil saa ikke paa
Den Ting, du beder om, at faa!

Men, sode Jesus, selv mig lær,
Din Fader ret at komme nær,
At jeg kan altid faa ved dig,
Min Jesus, hvad der baader mig!