Velkommen Hid I Jesu Soede Navn


Velkommen hid
I Jesu sode Navn
Du Nyaarstid,
Oprind os dog og blid
Til vor Sjæls og Legems Gavn!
Lad Fredens Sol
I det Aar,
Nu opgaar,
Omskinne Jordens Bold
Med Fred saa mangefold!
Giv, i Herrens Frygt vi maa
Jordens rige Frugter faa,
Op af Synden daglig staa!