Velsignet Vaer O Jesus Krist


Velsignet vær, o Jesus Krist!
Din Dod har reddet mangen,
Du blev den rette Samson vist,
Som slog den, dig tog fangen;
Du bar paa dine Skuldre bort
Den Dodsens Port,
Og er uskadt udgangen.

Af Korset dod du toges ned,
Og jordet blev i Graven,
Du tog dit stille Leiested
Blandt Urterne i Haven,
Hvorved du blev Guds gronne Kvist,
Som blomstred vist
Med evigt Liv begaven.

Tak, Jesus, som mit Leiested
Vil med din Hvile pryde!
Jeg skal en hellig Rolighed
For din Skyld engang nyde;
Naar jeg skal lægge mine Ben
Blandt Tov og Sten,
Hvo tor min Sovn da bryde?

Saa glad som jeg til Senge gaar,
Naar jeg er træt af Moie.
Saa glad jeg og min Grav attraar,
Naar Gud vil Stunden foie,
At lude saa mit Hoved ned
I Herrens Fred
Med et tillukket Øie

Med dig skal da mit Legems Meen
I Graven lukkes inde,
Jeg skal opreises klar og ren,
Al meen skal fuldt forsvinde,
Den skal som Rog og Rusk forgaa,
Jeg skal opstaa,
Et bedre land at finde.