Velsignet Vre Mig Hver Gang


Velsignet være mig hver Gang,
Jeg dette Aar skal træde
I Zion frem med Bon og Sang!
Gud hellige min Glæde!
Mit aabne Hjerte give Rum
For Rigets Evangelium,
Min tændte Lampe brænde,
Saa jeg at mode færdig staar
Til Seier-Kirkens Jubelaar,
Naar Naadens Aar har Ende!