Verka Ty Natten Kommer


Verka, ty natten kommer,
Verka, då morgon gryr,
Verka, då dagen glänser;
Verak, tiden flyr,
Verka, när solen bränner,
Verka, till kväll’n håll ut –
Verka, ty natten kommer,
Då är verket slut.

Verka, ty natten kommer,
Verka, då Gud ger tid,
Gif honom hälsans pärla.
Gör din bästa id!
Hvarje minut som ilar
Fyll på ett nyttigt sätt:
Bördan på Herren kasta,
Han gör värfvet lätt.

Verka, ty natten kommer,
Snart sjunker so i haf;
Gör något du för honom,
Som för dig sig gaf;
Lef till hans pris som köpt dig,
Tiden du än har kvar:
Du är ju hans, så verka,
Tills han hem dig ta’r!