Vi Komme Herre Jesus Krist


Vi komme, Herre Jesus Krist,
Fordi du os har buden,
Thi ingen Synder, det er vist,
Kan være dig foruden;
Om denne dyre Nadvers Skat,
Din Kjærlighed til Minde sat,
Vi stikke os til Sæde.

O Jesus, gjor os selv bered,
Lad vorde os til Baade!
Ifor os din Retfærdighed
Ved din Aands Kraft og Naade!
Giv, vi som værdig’ Gjæster maa
Forenes, saa med dig vi faa
Del i din Dod til Livet!

Bliv du i os, at vi i dig
Maa indtil Enden blive,
Lad Synd og Dod og Satans Svig
Os ikke fra dig rive!
Lad os ved dette Maaltids Mad
I Aanden blive mæt og glad,
Og eie alt Guds Rige!