Vi Onsker Vor Brudgom Nu Og Brud


Vi onske vor Brudgom nu og Brud
Gud Faders evige Naade!
Han give dem Lykke Livet ud,
Og vende fra dem al Vaade!
Gud sende til eders Hus og Hjem
Sin hellige Engleskare,
At vogte eder og alle dem,
Som skulle med eder fare,
Og helst ifra Satans Snare.

Bliv ogsaa hos dem miskundelig,
Guds Son, Herre Jesus milde,
Med din Velsignelse rund og rig,
Den evige Velstands Kilde!
Og naar det fattes paa Brod og Vin,
Skal du dine Raad fremfore,
Og skikke dem Sendegave din,
Som du i Kana mon gjore,
Og deres Begjæring hore.

Den Hellige Aand i deres Bo
Han værdes hos eder være!
Han give Guds Fred og sode Ro,
Og selv derinde regjere:
At I med Tugt og med Kjærlighed
Maa længe lever tilsammen,
Og siden hos Gud i Evighed
Faa Glæde i Arv og Gammen,
Det Ønske vi alle! Amen.