Vi Prisa Dig O Jesus Kar


Vi prisa dig, o Jesus kär,
Att du har kommit bland oss här;
Att frälsa oss från syndens skuld,
Du komm hit ned, vår vän så huld.

Vi prisa dig, o Gud, som sagt,
Att skulden du på Sonen lagt,
Och att han blef i allt som vi,
Att dina barn vi skulle bli.

O underbara kärleksråd,
Som gjorde, att vår nöd du såg:
Och striden hård du för oss stred
Och vann ät oss en evig fred.

Så tag nu hjärta, själ och kropp,
Ty du är nu mitt fasta hopp.
En frälsare i dig jag har,
Som tar mig ständigt i försvar.

Jag prisa vill din nåd så stor,
Du, som bland änglaskaror bor,
Och sist bland frälsta utan tal
Jag prisar dig i himlens sal.