Vi Sokte Val Ro Och Vi Sokte Val Frid


Vi sökte väl ro, och vi sökte väl frid,
Vi sökte väl lycka i världen,
Men funno så ofta blott möda, kamp och strid,
blott oro och sorg på den färden.

Ack, världen den har ej en endaste ros,
som doft utan törnen oss bringar;
Den jordiska glädjen den flyr så snart sin kos,
Den flyr liksom hade den vingar.

En ros har allena ej taggar för mig
Och vissnar ej heller i nöden;
Du ros ifrån himlen, ack, när jag funnit dig,
Då har jag ock lifvet i döden!

Den “Rosen i Saron,” min Frälsare god,
Har aldrig i världen sin like;
O, må vi då akta hans kors och dyra blod
Långt me än ett konungarike!

O Jesus, du enda, du eviga ro,
Föröka, föröka oss trona!
och blif för oss alla vårt lif, vårt A och O,
Vår eviga fröjd och vår krona!