Vi Tacka Dig O Fader Kar


Vi tacka dig, o Fader kär,
För sommarns sköna dar,
Då allting om dig vittne bär
Som lif och ande har.
De tusen, tusen fåglars sång,
De sköna blommors skrud
Och ängens grönska, bäckens språng
Lofsjunga dig, o Gud.

Och skog och sjö i solens sken,
Hur sköna jag dem ser,
Där glittrar hvarje blad på gren,
Och hvarje våg där ler.
Min tanke då mig gärna bär
Bort till ett fjärran land,
D¨r det en evig sommar är,
På Jordans andra strang.

När jordisk fägring, jordiskt ljus
Vårt öga gläder så,
Hur blir oss uti fridens hus,
Uti vårt hemland då,
Där lifvets träd vid lifvets älf
Beständigt gröna stå,
Och solen, Herren Jesus själf,
Vårt enda ljus är då.