Vi Takke Dig O Gud For Fader Kjaere


Vi takke dig, o Gud, vor Fader kjære,
Som skabte Himmelens og Jordens Hære,
Og skikked det altsammen os til Baade
Udaf din Naade!

Vi takke ogsaa dig, o Jesus milde,
At du fra Synd og Satans Rige skilte
Os med dit Blod, din Dod og haarde Pine
Og Vunder dine!

Vi takke dig, o Helligaand, for dette,
At du vil os i Kristi Samfund sætte,
Gjenfode, helliggjore, undervise,
At Gud vi prise!

Dig, hellige Trefoldighed, ske Ære!
Du vilde Liv og Sjæl med Ordet nære,
At vi ei maa forgaa i Syndens Kvide,
Ihvad vi lide!

Mæt og vort Legeme med daglig Fode,
Fri os fra Dyrtid, Hunger, Torst og Mode,
Giv os din Naade, at vi dig maa love
For saadan Gave!

Dig Ære være, Gud, for alt det gode,
Din Miskund og usigelige Naade,
Som du beviser mod os allesammen!
Lov ske dig! Amen.