Vi Takke Gud Vor Fader


Vi takke Gud, vor Fader,
Som er os Arme huld,
Og Synderne forlader
For Jesu Kristi Skyld,
Husvaler den, som sorger,
Og om Guds Rige sporger
I Aanden angerfuld!

Vi takke Guds Son kjære,
Vor Herre Jesus sod,
Guds Lam, som vilde bære
Vor Synd og lide Dod,
Som med sit Blod os loste;
Krist, lad dit Ord os troste
I vore Synders Nod!

Vi takke Guds Aand milde,
Som os har draget hid,
Som udaf Naadens Kilde
Os skjænker Trosten blid!
Gud hjælpe os at være
Og vandre dig til Ære,
Og leve evig Tid!