Vi Tro Allesammen Paa En Gud


Vi tro allesammen paa een Gud,
Himlen skabte han og Jorden;
Almægtigst Fader er vor Gud,
Vi hans Born i Christ er’ vorden.
Dagligt Brod han os vil give
Og forsorge vel i Live.
Altid han os vel bevarer,
Intet Ondt os vederfarer.
Han sorger for os Dag og Nat,
For han har Alting i sin magt.

Vi tro ogsaa paa Jesum Christ,
Guds enbaarne Son, vor Herre,
Som evig er hos Fad’ren hist,
Hannem lig i Magt og Ære,
Af den Helligaand undfangen,
Af en Jomfru ren fremgangen,
Pint, korsfæstet, dod, begraven,
Nedfoer, gjenopstod af Graven,
Til Himmels foer og throner der,
Igjen til Doms han kommer her.

Vi tro og paa den Helligaand,
Gud med Faderen og Sonnen,
Han er de Banges Trostermand,
Pryder dem med Gaver skjonne
Og forsamler Christenheden
I een Tro, eet Sind herneden;
Her os bli’r al Synd tilgivet;
Kjodet skal opstaa til Livet;
Os ester doden er bered
Et saligt Liv i Evighed.