Vi Tro Og Troste Pa Een Gud


Vi tro og troste paa ein Gud,
Himmelens og Jordens Skaber,
Til sine Born han tog os ud,
Vor i Kristus kjære Fader.
Han opholder os, og glæder,
Giver alle Kost og Klæder,
Liv og Sjæl vil han bevare,
Værge os for Nod og Fare;
Han sorger for os, holder, Vagt,
For han har alting i sin Magt.

Vi ogsaa tro paa Jesus Krist,
Guds enbaarne Son, vor Herre,
Sand Gud med Faderen forvist,
Eet med ham i Magt og Ære,
Af den Helligaand undfangen,
Af en Jomfru ren fremgangen,
Pint, korsfæstet, dod, begraven,
Nedfor opstod tredje Dagen,
Op til Gud Faders hoire for,
Gjenkomme skal til Dom paa Jord.

Vi tro og paa den Helligaand,
Gud med Faderen og Sonnen,
Han er de Banges Trostermand,
Pryder dem med Gaver skjonne,
Og forsamler Kristenheden
I een Tro, eet Sind herneden;
Her as bli’r al Synd tilgivet;
Kjodet skal opstaa til Livet;
Os efter Doden er bered
Et saligt Liv i Evighed.