Vid Basunens Ljud


Vid basunens ljud, när all frälsta samlas fåen gång,
Vid det spegelklara haf, där mötas vi;
Vänner, fränder ifrån jorden hälsa vi med fr¨jd och sång.
Hvilket möte af de frälsta det skall bli!

Kör:
Hvilket möte, möte,
När de frälsta ifrån jorden vi få se,
Hvilket möte, möte,
Hvilket möte af de frälsta det skall bli.

Tänk, när ängeln högt förkunnar: ingen tid skall vara mer.
Vi få samlas då och frälsta skaror se.
Hvilket möte på den stranden, inga tårar fällas där,
Hvilket möte af de frälsta det skall bli! [Kör]

När den stora dag inbryter för allt folk på haf och land,
Herren Jesus uti ära skåda vi.
Då han bjuder alla sina, samlas på sin högra hand,
Hvilket möte af de frälsta det skall bli! [Kör]

När Guds änglar högt förkunna evigt jubelår en gång,
O, hvad jubel, o, hvad himmelsk harmoni!
Alla himlens harpor klinga, högljudt brusar Lammets sång,
Hvilket möte af de frälsta det skall bli! [Kör]