Vidunderligst Af Alt Paa Jord


Vidunderligst af alt paa Jord
Er Jesu Kristi Rige,
Dets Herlighed er og saa stor,
At det har ingen Lige.

Usynligt vel, som Sjæl og Sind,
Det næmt dog er et kjende,
Alt som en By paa Berge-Tind
Det sees til Verdens Ende.

Dets Under er et Guddoms-Ord,
Som skaber, hvad det nævner,
Som fylder Dale trindt paa Jord,
Og Hoiene udjævner.

Med det indvies Jesu Daab,
Velsignes Jesu Bæger,
Saa hist udspringer Livets Haab,
Og her det vederkvæger.

Med det der skabes gode Kaar
For Herrens Kjæmper lave,
At de kan le ad Banesaar,
Og springe over Grave.

Med det der skabes Vin af Vand,
Og Pardis af Ørke,
Med et der skabes Lys om Land,
Mens Verden gaar i Morke.

Lad hores kun det Raab, som gaar,
At riget er lagt ode,
Gud kroner ligefuldt sit Aar
med Frugtbarhed og Grode.

Dets Glans opstaar som Aks i Bang,
Som Bar i visne Skove,
Ja prægtig, som med Fuglesnag
Den gylden Sol af Vove.

Og naar han kommer i det blaa,
Er Kristnes Kamp til Ende,
Hvad Troende i Speilet saa,
De Salige skal kjende.

Da riget er med Sole-Kaar
Tilsyne og tilstede
i Eveghedens Gylden-Aar
Med Ret og Fred og Glæde.