Vil Du I Denne Verdens Stund


Vil du i denne Verdens Stund
Ret være glad af Hjertens Grund,
Da elsk din Næste, frygt din Gud,
Og gak hans Vei, og hold hans Bud.

Din Flid bær Frugt, som gjor dig glad,
Og Drygsel er der i it Fad,
Som hegnet Træ ved Herre-Slot,
Saa trives Viv og Velfærd godt.

En Krans af Born omkring dit Bord,
Som Planter smaa i frugtbar Jord!
Saa Gud velsigne vil og kan
Hver kirsten og gudfrygtig Mand.

Ja ham vil Gud ved Jesus Krist
Lyksalig gjore her og hist,
Af Hæders Aar og Alder mæt
Han ser om sig en talrig Æt.

Og saa tilsidst i Evighed
Han faar Guds Folks den sode Fred,
Og gaar herfra til Himmerig,
Saaledes Gud velsigne dig!