Vill Du Ej Tro Och Gladjas


Vill du ej tro och glädjas,
Att du dock har en vän,
Den trogne, hulde vännen,
Som löste oss igen?
Hvad må du icke sjunga
Och hjärtligt vara glad,
Då han dig arfsrätt vunnit
I himlens sälla stad?

Ack, han, som dina synder
Uppå sitt hjärta bar,
Blott du hans vän vill blifva,
Dig allt förlåtit har!
O, skulle du ej älska
Den, som dig haft så kär,
Och endast vilja göra
Det, som hans vilja är?

Blott du till Jesus kommer
Och tar med tro hans hand,
Skall han ock fri dig göra
Från syndens träldomsband
Och tända i ditt hjärta
Ny kärlek och nytt hopp,
Som ändra skall ditt sinne
Och allt ditt lefnadslopp.