Vill Du Mota Mig Hos Jesus


Vill du möta mig hos Jesus
Hemma i min faders land?
Får jag där vid lifvets källa
Taga dig också i hand?
Andra vänner skola möta
Mig med välkomsthälsning kär,
Där de gyllne harpor klinga
Säg mig, får jag se dig dår?

Kör:
Ja där uppe hos vår Jesus
Vid den floden af kristall,
Vill jag se dig, ja, hos Jesus
Du en gång mig möta skall.

Vill du möta mig hos Jesus
Med den stora skaran där,
Som inför den hvita tronen
Lofvets offer Gud hembär?
Ljufvare skall sången klinga
Då, om du tar del däri.
Himlen själf, om vi få mötas,
För mig rikare skall bli. [Kör]

Vill du möta mig hos Jesus?
Jag skall längta dig få se,
När jag där med välkomsthälsning
Mötes af min Frälsare.
Han skall där på stranden möta
Mig med öppenkärleksfamn.
Kara, låt mig då få halsa
Äfven dig i himlens hamn. [Kör]