Vor Disk Og Dug Er Alt Bered


Vor Disk og Dug er alt bered;
O Gud, for din Barmhjertighed
Velsign nu disse Gaver saa,
At vi kan Legems Styrke faa!
Gud, mæt enhver som hungrig er
Og Suk for Brod til Himlen bær!

Giv Fred og Frugt i vores Land,
Velsigne Jorden, Luft og Vand!
Bevar vor kristen Øvrighed,
Giv os vor Næring af vor Sved,
Mæt og vor Sjæl med Livsens Brod,
Som Jesus tjente med sin Dod!