Vor Fader Du Hvis Guddomshaand


Vor Fader, du, hvis Guddomshaand
Vor Vei og Vandring freder,
Din milde naaderige Aand
Alt godt for os bereder;
Du kalder Born hen til din Favn,
Velsigner dem i Jesu Navn
Med Naade over Naade!

I dette Navn vi træde ind,
Hvor vi dit Ord skal lære,
Lys med din Sandheds klare Skin,
Veiled os til din Ære!
Opliv vor Tro, styrk vor Forstand,
At vi din Frelse kjende kan,
Velsign vor Indgang, Herre!

Ja, lad et Naadens Foraar her
Udfolde ret sin Glæde,
Saa knoppes maa de unge Trær,
Saa spire maa det Spæde,
Saa Ordets Sæd, som l”ndes ned,
Til Hjertefred og Salighed
De tusind fold maa bære!