Vor Herre Gud Og Skabermand


Vor Herre Gud og Skabermand,
Velsigne os i alle Land,
Han vende selv sig naadig hid,
Bevare os til evig Tid!

Vor Herre Gud og Frelser kjær,
Lad lyse over hver især
Sit Ansigts klare Lys og Skin,
Og give os al Naaden sin!

Vor Herre Gud og Troster sod,
Sit Aasyn Loste paa vor Nod,
Han skue kjærlig til os ned,
Og give os en evig Fred!

Velsign os, Gud, vor Fader god,
Velsign os, Jesus, for dit Blod,
Gud Helligaand, al Verden om
Velsign den hele Kristendom!

Gak hen velsignet af din Gud,
Udvalgte Jesu kristi Brud!
Gak hen med Fred og Glædesang,
Gud er med dig paa al din Gang.

Velsignet eders Udgang vær,
Velsignet eders Indgang her,
Velsignet udi Lys og Lon
Ved Jesus Krist, Guds kjære Son!

Han forer os, vor Frelsermand,
Hjem til vort rette Fædreland,
Der skal vi glædes bedre da,
Staar op, kom lad os gaa herfra!

Amen.