Vor Jesu Milde Hyrderoest


Vor jesu milde Hyrderost
LOd over bjerg og Dale;
Et Frelsens Budskab, fuldt af Trost,
Som Hjertet kan husvale,
I Ørken toned’ ud:
“Vend om, kom hjem til Gud
Fra syndens brede Vei,–
Nu Gud fordommer ei
Den, som i Troen kommer!”

Vi hOrte Rosten–Taarne flod;
Thi Gud sig lod forbarme
Og frelste fra en evig DOd
Os tabte, domte Arme.
Han fodte ved fit Ord
Og Daab en liden Hjord,
Og samler den nu i
Sin Kirkes Faaresti
Til Næring og til Hvile.

Til denne Samling byde vi
Enhver velkommen være,–
De, som paa Orkens Taaresti
Med Jesus Korset bære,
V”r og velkommen hid
For her en liden Tid
I Kirkens Skygge fro
At styrkes i den Tro,
Som Gud ved Ordet virker!

O, hellige Treenighed,
Velsigne dette Mode!
Forstyr den Sikres falske Fred,
Væk aandelige Dode!
Trost alle, som gjor Bod,
Med Jesu dyre Blod!
Fordriv den falske Aand,
Styrk Troens svage Haand,
Lad Kjærligheden brænde!

Lad Ordets rene Lære sand
Hos os og Bore blive,
Udbred dets Lys i alle Land,
Din sande Kirke give
En stadig Skriden frem,
Indtil i Himlens Hjem
Du salmer os, som tro,
Fra Kedars usle Bo
Til evig Glæde! Amen.