Vor Jesus Over Os Nu Staar


Vor Jesus over os nu staar,
Og Fred og Frelse lyser,
Os rorer Satan ei et Haar,
Hvor heftig han end snyser;
Thi Jesus ned har lagt
Hans hele Vold og Magt.
Prov al den Kunst, du veed,
Vor Jesus slaar dig ned
Med al di List og Vælde.

Du bruger baade Magt og Svig,
Snart viser dine Tænder,
Snart er du Lysets Engel lig
For den, dig ikke kjender;
Du skræmmer os med Nod.
Synd, Helvede og Dod,
Snart er du fag’r og fin,
Og skjænker sodest Vin
Af Verdens syndig’ Glæde.

Er nogen tryg paa Syndens Vei,
Har du ham overvundet,
Har gjort ham ræd og lad og lei,
Har fanget ham og bundet;
Hvo Verden kun har kjær,
Maa falde for dit Sværd;
Den dovne Kristenflok,
Som ei vil stride nok,
Den kan du let besnære.

Men den, som folger frisk og fri,
Som Ordet ham ledsager,
Og altid ad den snævre Sti
Fra Verdens Lyster drager,
I Troen fæstet staar,
Den falske Fred forsmaar,
Og al sin Agt har sat
Til Himlen Dag og Nat,
Ham skal du ei forfore.

Thi Gud ved Ordets klare Glans
Oplyser os herinde,
At du vor arme Sind og Sans
Ei mere skal forblinde.
Guds Ord og Aandens Ild
Vi har, og folge vil,
At lyses til det Sted,
Hvor du os vel i Fred
Til evig Tid skal lade.

Tag med dig al din Helved-Magt,
Og slaa til begge Sider,
Med os er Herrens stærke Vagt,
Vor Jesus for os strider:
Han vender helt vort Sind,
Og tager Hjertet ind;
Den Del, du stoler paa,
Vort Hjertes morke Vraa,
Oplyser han med Naade.

O Jesus, som er kommen at
Forstyrre Satans Rige,
Hjælp, at vi aldrig Dag og Nat
Fra Ordets Veie vige!
Og gjor os alle fri
Fra Stans Tyranni,
Vær hos os, hvor vi gaa,
Staa med os, nar vi slaa,
Og lad os altid vinde!