Vor Prest Som Os Skal Laere


Vor Prest, som os skal lære
Guds dyre Sandhed al,
Guds Aand med hannem være
I Embed hans og Kald,
At han kan frelst og fri
Det salig’ Guds Ord lære
Guds Navn til evig Ære
Foruden Kjætteri!

Dertil, I kristne Venner,
Hav Guds Ord vel i Agt,
Al Logn, som Djævlen sender,
At fly af ganske Magt!
Vi gjore Gud vor Bon,
Han vilde Naaden give,
Vi hart hos ham maa blive,
Og faa den evig’ Lon!