Vort Kors Gjor Sure Miner


Vort Kors gjor sure Miner,
Naar det os sendis til,
Man ved da tidt for Piner
Ei, hvor man være vil;
Men lærer man at kjende,
Hvad Korset gjor for Gavn,
Og ser den Sag til Ende,
Da tages det i Favn.

Det forer os ved Smerte
Fra Verdens Daarlighed,
Og slaar det stolte Hjerte
I Stov og Aske ned;
I Ydmyghed er Hvile
Og meget godt at bo,
Saa jage Korsets Pile
Med Magt os ind til Ro.

Det kommer fra Guds Hjerte
Og drager os derhen,
Da bliver Korsets Smerte
Til idel Fryd igjen;
Hvor Mangen aldrig kjendte
Den rette Ro i Gud,
Om Gud ham ei lad hente
Ved Korsets visse Bud!

Det giver Lyst at grunde
Paa Ordet Dag og Nat,
Saa man kan ingenlunde
Undvære denne Skat;
Og naar guds Ord indtrykkes
Ved Korset i vor Sind,
Kan tidt or Sjæl henrykkes
Ret som i Himlen ind.

Det trykker os saa længe,
Til vi nodvendig faar
Fra Verden os at trænge
Hen ind i Jesu Saar;
Naar Sjælen der er hjemme
Og i saa trug en Havn,
Da kan den ret fornemme
Sit Korses tore Gavn.

Det lærer os at klage
I Bonnen Dag og Nat,
Beklemte Sukke tage
Gud ret om Hjertet fat,
da vil vi have Naade
Og gaa ei for derfra
Indtil vor tro maa raade,
Og Jesus sige Ja.

Det puster op i Luer
Den lille Troens Gnist,
At man ei mere gruer
For Satans Magt og List,
Men ved sin Trængsel hærdet
Som Staal i Ild og Vand,
Derefter uforfærdet
Mod Alting tage kan.

Det gjor vort Hjertes Have
Fra Verdens Klinte ren,
Og holder under Ave
De vilde Lysters Gren,
At vi i nær Forening
Med Jesu komme maa,
Og det er just hans Mening,
Naar Korset os skal slaa.

Ja det er, kort at sige,
Alt Korses Maal og Med,
At det til Himmerige
Skal jage os afsted,
At vi med mere Iver
I Jesu Spor maa gaa,
Des stOrre Lonnen bliver,
Som vi af Naade faa.

Af Jesu Torne dryde
De smukke Roser ud,
Som skal i Himlen pryde
Og krone Jesu Brud;
Kun Jesu Kors fortjente
Os denne Skat at faa,
Men vil vi Kronen vente,
Da skal vi med ham gaa.

Jo mer vi da maa stride
At komme Jesum nær,
Jo mere vi ma lide,
Fordi vi har ham kjær,
Jo mere Kors vi taale,
Jo storre Demantglands
Og Perler skal der straale
Af Sjælens Brudekrands.